Kurstillfällen

ADR Repetition Grundutbildning

Dagar: 
2 dagar
Start: 
08:00
Slut: 
13:30
Se kurstillfällen
Kursbeskrivning
Kursmål
Målgrupp
Förkunskaper
ADR transport av farligt gods . Nedanstående gäller för våra ADR utbildningar:
Grundutbildningar                                               
Grundkurs:                                 3 dagar (styckegodstransporter alla klasser utom klass 1 och 7)
Klass 1:                                        1 dag (explosiva ämnen och föremål)

Repetitionsutbildningar                                     
Repetition grund:                     1,5 dagar                                     
Repetition klass 1:                    0,5 dagar          
                                                     
ADR 1.3 utbildning på en dag finns dessutom - se separat information

Kursinnehåll
 • Risk och miljömedvetande
 • Ansvar
 • Klassificering
 • Märkning och etikettering av kollin och fordon
 • Samlastning
 • Transporthandlingar
 • Första hjälpen
 • Kunskap om brandsläckare    
Deltagaren ska få grundläggande kunskaper och intyg som krävs för att transportera farligt gods på ett säkert sätt.
Alla som professionellt transporterar farligt gods. Som chaufförer, transportledare, speditörer med flera.
ADR Grundutbildning
Kursbeskrivning
ADR transport av farligt gods . Nedanstående gäller för våra ADR utbildningar:
Grundutbildningar                                               
Grundkurs:                                 3 dagar (styckegodstransporter alla klasser utom klass 1 och 7)
Klass 1:                                        1 dag (explosiva ämnen och föremål)

Repetitionsutbildningar                                     
Repetition grund:                     1,5 dagar                                     
Repetition klass 1:                    0,5 dagar          
                                                     
ADR 1.3 utbildning på en dag finns dessutom - se separat information

Kursinnehåll
 • Risk och miljömedvetande
 • Ansvar
 • Klassificering
 • Märkning och etikettering av kollin och fordon
 • Samlastning
 • Transporthandlingar
 • Första hjälpen
 • Kunskap om brandsläckare    
Kursmål
Deltagaren ska få grundläggande kunskaper och intyg som krävs för att transportera farligt gods på ett säkert sätt.
Målgrupp
Alla som professionellt transporterar farligt gods. Som chaufförer, transportledare, speditörer med flera.
Förkunskaper
ADR Grundutbildning
Övrig information
Examination
Prov bokas och skrivs på Trafikverket
Deltagare bokar prov själv.
Giltighetstid 5år.

Kurstillfällen

11 - 12 december, 08:00 - 13:30
Lycksele
12 platser kvar
MUEK är ett utbildningsföretag med kontor i Lycksele. Vi säljer utbildningar inom transport, bygg, anläggning och industri. 
Följ oss på Facebook
Adress
Timmervägen 73
921 33 Lycksele
Hitta hit
Kontakt
+46 (0)70 535 35 86
info@muek.com
Upp till toppen
cross