Kurstillfällen

Arbete på väg steg 1.1- 2.1

Dagar: 
1 dag
Start: 
08:00
Slut: 
17:00
Se kurstillfällen
Kursbeskrivning
Kursmål
Målgrupp
Förkunskaper
På Trafikverkets objekt upphandlade efter 2012-01-01 gäller kompetenskrav enligt nivå 1, 2, 3A och 3B. På Trafikverkets objekt upphandlade efter 2018–10 gäller kompetenskrav enligt Steg 1.1,1.2, 1.3, 2.1,2.2,2.3 samt 3. Denna utbildning ger de teoretiska kunskaperna för steg 1.1,1.2,1.3 samt 2.1
Kursinnehåll steg 1.1
 • Säkerhetsregler på vägarbetsplats
 • Olika zoner på vägarbetsplats
 • Info. om AML och AFS
 • Personlig skyddsutrustning
 • Trafikantbeteende
 • Krockvåld
 • Roller och organisation på vägarbetsplats
Kursinnehåll steg 1.2, 1.3 samt 2.1
 • Tillämpliga delar i AML och AFS                 (1.2, 1.3)          
 • Tillämpliga delar i TRVK/TRVR                   (1.2, 1.3)          
 • Allmän kunskap i Trafikförfattningar            (1.2, 1.3)          
 • Risker med passerande fordon                       (1.2, 1.3)          
 • Regler för fordon                                            (1.2)                  
 • Vägmärken på fordon                                     (1.2)                  
 • Olika vägarbetsplatser                                    (1.2, 1.3)          
 • Allmänt om barriärer och trafikbuffert           (1.3)                                                                        
 • Arbeta som Lots**                                          (1.2)                  
 • Arbeta som Vakt**                                          (1.3)                  
 • Fördjupning om TMA-fordon och                  (2.1)                  
 • Skyddsfordon                                                                                                              
                           * Placering                                                                                        
                           * Risker                                                                                            
                           * Handhavande                                                                                                          
 • Kontrollfrågor/kunskapstest                            (1.2,1.3, 2.1)  
 • Info/förberedelser inför certifiering                (2.1)
Kursen tar upp regler för säkerhet vid vägarbetsplatser på objekt där Trafikverkets är beställare, och hur reglerna skall tillämpas.
steg 1.1             APV Grund (alla)                                                  
steg 1.2             Förare av väghållningsfordon grund                                          
steg 1.3             Vägarbetare grund                                              
steg 2.1             Förare av TMA fordon samt förare av fordon med intermittent utmärkning på skyddsklassade vägar som TEN-T vägar
För att gå Arbete på väg - steg 1.1-2.1 är filmen nedan är förkunskapskrav. Kursen startar med ett kunskapstest utifrån filmen:


Kursbeskrivning
På Trafikverkets objekt upphandlade efter 2012-01-01 gäller kompetenskrav enligt nivå 1, 2, 3A och 3B. På Trafikverkets objekt upphandlade efter 2018–10 gäller kompetenskrav enligt Steg 1.1,1.2, 1.3, 2.1,2.2,2.3 samt 3. Denna utbildning ger de teoretiska kunskaperna för steg 1.1,1.2,1.3 samt 2.1
Kursinnehåll steg 1.1
 • Säkerhetsregler på vägarbetsplats
 • Olika zoner på vägarbetsplats
 • Info. om AML och AFS
 • Personlig skyddsutrustning
 • Trafikantbeteende
 • Krockvåld
 • Roller och organisation på vägarbetsplats
Kursinnehåll steg 1.2, 1.3 samt 2.1
 • Tillämpliga delar i AML och AFS                 (1.2, 1.3)          
 • Tillämpliga delar i TRVK/TRVR                   (1.2, 1.3)          
 • Allmän kunskap i Trafikförfattningar            (1.2, 1.3)          
 • Risker med passerande fordon                       (1.2, 1.3)          
 • Regler för fordon                                            (1.2)                  
 • Vägmärken på fordon                                     (1.2)                  
 • Olika vägarbetsplatser                                    (1.2, 1.3)          
 • Allmänt om barriärer och trafikbuffert           (1.3)                                                                        
 • Arbeta som Lots**                                          (1.2)                  
 • Arbeta som Vakt**                                          (1.3)                  
 • Fördjupning om TMA-fordon och                  (2.1)                  
 • Skyddsfordon                                                                                                              
                           * Placering                                                                                        
                           * Risker                                                                                            
                           * Handhavande                                                                                                          
 • Kontrollfrågor/kunskapstest                            (1.2,1.3, 2.1)  
 • Info/förberedelser inför certifiering                (2.1)
Kursmål
Kursen tar upp regler för säkerhet vid vägarbetsplatser på objekt där Trafikverkets är beställare, och hur reglerna skall tillämpas.
Målgrupp
steg 1.1             APV Grund (alla)                                                  
steg 1.2             Förare av väghållningsfordon grund                                          
steg 1.3             Vägarbetare grund                                              
steg 2.1             Förare av TMA fordon samt förare av fordon med intermittent utmärkning på skyddsklassade vägar som TEN-T vägar
Förkunskaper
För att gå Arbete på väg - steg 1.1-2.1 är filmen nedan är förkunskapskrav. Kursen startar med ett kunskapstest utifrån filmen:


Övrig information
För att gå Arbete på väg - steg 1.1-2.1 är filmen är förkunskapskrav. Kursen startar med ett kunskapstest utifrån filmen. 

Klicka här för att se filmen

Kurstillfällen

Inga tillgängliga datum för den valda kursen
MUEK är ett utbildningsföretag med kontor i Lycksele. Vi säljer utbildningar inom transport, bygg, anläggning och industri. 
Följ oss på Facebook
Adress
Timmervägen 73
921 33 Lycksele
Hitta hit
Kontakt
+46 (0)70 535 35 86
info@muek.com
Upp till toppen
cross