Kurstillfällen

Brandsäkerhet - Skog och Entreprenad

Dagar: 
1 dag
Start: 
Slut: 
Se kurstillfällen
Kursbeskrivning
Kursmål
Målgrupp
Förkunskaper
Brandsäkerhet Skog och Entreprenad är en ny och branschanpassad utbildning för alla som arbetar med moment där det finns risk för att en brand kan uppstå i och omkring arbeten i skog och mark. Kursen är framtagen av Svebra Utbildning i samråd med några av Sveriges främsta experter inom området. MUEK är av Svebra Utbildning godkänd arrangör.
Kursinnehåll:
 • Lagar och förordningar          
 • Kravställare    
 • Utförarens ansvar                    
 • Brandskydd & brandfarlig vara                        
 • Farligt gods    
 • ADR 1.3 (även intyg för ADR 1.3)                    
 • Transportbestämmelser          
 • Miljö                
 • Risker & säkerhet                    
           * Omgivning
           * Fordon
           * Arbetssätt
           * Kontrollista
Efter utbildningen ska deltagaren ha tillräcklig kunskap för att utföra förebyggande åtgärder vid Brandfarliga arbeten i skog och entreprenad.
Maskinförare, arbetsledare av skogs- och entreprenadmaskiner
Kursbeskrivning
Brandsäkerhet Skog och Entreprenad är en ny och branschanpassad utbildning för alla som arbetar med moment där det finns risk för att en brand kan uppstå i och omkring arbeten i skog och mark. Kursen är framtagen av Svebra Utbildning i samråd med några av Sveriges främsta experter inom området. MUEK är av Svebra Utbildning godkänd arrangör.
Kursinnehåll:
 • Lagar och förordningar          
 • Kravställare    
 • Utförarens ansvar                    
 • Brandskydd & brandfarlig vara                        
 • Farligt gods    
 • ADR 1.3 (även intyg för ADR 1.3)                    
 • Transportbestämmelser          
 • Miljö                
 • Risker & säkerhet                    
           * Omgivning
           * Fordon
           * Arbetssätt
           * Kontrollista
Kursmål
Efter utbildningen ska deltagaren ha tillräcklig kunskap för att utföra förebyggande åtgärder vid Brandfarliga arbeten i skog och entreprenad.
Målgrupp
Maskinförare, arbetsledare av skogs- och entreprenadmaskiner
Förkunskaper
Övrig information

Kurstillfällen

Inga tillgängliga datum för den valda kursen
MUEK är ett utbildningsföretag med kontor i Lycksele. Vi säljer utbildningar inom transport, bygg, anläggning och industri. 
Följ oss på Facebook
Adress
Timmervägen 73
921 33 Lycksele
Hitta hit
Kontakt
+46 (0)70 535 35 86
info@muek.com
Upp till toppen
cross