Kurstillfällen

Robust Fiber utbildningsbevis anläggning

Dagar: 
1 dag
Start: 
08:00
Slut: 
17:00
Se kurstillfällen
Kursbeskrivning
Kursmål
Målgrupp
Förkunskaper
Denna utbildning är för dig som arbetar som installatör, anläggningstekniker, schaktentreprenör, osv.
Under utbildningen går vi igenom delar av Anvisningarna för Robust Fiber och är förberedande för
att klara provet för utbildningsbeviset. Vid provtillfället ska du kunna visa på kunskaper och färdigheter
för de olika minimikraven i Robust fiber.
 

 Kursinnehåll:
 • Vad är Robust fiber, Fiberanläggning, Nät och noder

 • Förberedelser

 • Material, Kanalisation, Optokablar, Kanalisation

 • Förläggning Spårbarhet, Anslutning och Terminering

 • Miljö och arbetsmiljö

 • Förläggningsmetoder

 • Site och nod

 • Dokumentation och märkning

 • Besiktning

Att få ökad förståelse för hur man förlägger fiber enligt en gällande norm och följer anvisningarna för robust fiber
 
 
Anläggningssidan, entreprenörer, schaktentreprenör, grävmaskinister, projektledare och platschefer.
 
 
Kursbeskrivning
Denna utbildning är för dig som arbetar som installatör, anläggningstekniker, schaktentreprenör, osv.
Under utbildningen går vi igenom delar av Anvisningarna för Robust Fiber och är förberedande för
att klara provet för utbildningsbeviset. Vid provtillfället ska du kunna visa på kunskaper och färdigheter
för de olika minimikraven i Robust fiber.
 

 Kursinnehåll:
 • Vad är Robust fiber, Fiberanläggning, Nät och noder

 • Förberedelser

 • Material, Kanalisation, Optokablar, Kanalisation

 • Förläggning Spårbarhet, Anslutning och Terminering

 • Miljö och arbetsmiljö

 • Förläggningsmetoder

 • Site och nod

 • Dokumentation och märkning

 • Besiktning

Kursmål
Att få ökad förståelse för hur man förlägger fiber enligt en gällande norm och följer anvisningarna för robust fiber
 
 
Målgrupp
Anläggningssidan, entreprenörer, schaktentreprenör, grävmaskinister, projektledare och platschefer.
 
 
Förkunskaper
Övrig information

Kurstillfällen

Inga tillgängliga datum för den valda kursen
MUEK är ett utbildningsföretag med kontor i Lycksele. Vi säljer utbildningar inom transport, bygg, anläggning och industri. 
Följ oss på Facebook
Adress
Timmervägen 73
921 33 Lycksele
Hitta hit
Kontakt
+46 (0)70 535 35 86
info@muek.com
Upp till toppen
cross