0
0,00 kr 0 artiklar

Inga produkter i varukorgen.

0,00 kr

Pedagogik

Vad är pedagogik?

Pedagogik är ett samlingsbegrepp på allt som berör lärarande.
Förutom val av metoder är det även val av lokaler, möblering, tekniska hjälpmedel, kurslitteratur, upplägg av raster mm. som inkluderas i pedagogik.
Lärarens beteende och värderingar ingår också, pedagogik innefattar även om man använder sig av E-learning istället för lärare

Föreläsning

Det har visat sig i forskning att redan efter 30 min av föreläsning så börjar eleverna tappa fokusering på vad som som berättas.

Efter en dag är redan mycket glömt och efter ett år minns man endast 1-3 % av bilderna som var vid föreläsningen.

Utveckling som pedagog

Att bli och vara en pedagog betyder att man hela tiden utvecklar sitt eget sätt att lära ut till andra. 

Eftersom alla är unika individer så betyder det att vi lärare måste kunna möta deras unika behov.

Första steget

Här handlar det mest om överlevnad för den nya läraren. Man är osäker på hur och vad ens roll är. Upplevelsen av ordnat kaos är ett faktum. Man ska hantera planering, lära ut, möta motstånd, hantera konflikter. 

Var lugn, vi alla har vi varit där.

Andra steget

När man har passerat första steget så ökar självförtroendet, man är påläst, man kan sin sak. Här känner vi en trygghet i att "lära ut" till andra. Vi berättar och förklarar livligt och här fastnar många. Man blir mer en föreläsare som talar till gruppen istället för en som möter individerna.

Tredje steget

I det tredje steget har du nu börjat jobba med gruppen, du delar ut uppgifter, du finns till hands för att lyssna och stimulera med frågor. Du kan diskutera och analysera gruppen

Fjärde steget

I det sista steget så utnyttjar du erfarenheterna du har lärt dig i steg två och tre. Nu kan du börja möta individens behov. Du kan växla metoder från dom olika stegen. Du förstår den pedagoiska helheten av att variera mellan föreläsning och uppgifter, allt för att få så bred träffbild på elevernas olika behov.
MUEK har sedan 2018 hjälpt skolor och utbildare med utbildningar och pedagoiska hjälpmedel. Vår värdegrund är allas lika värde, för oss är alla VIP och vi vill ständigt utvecklas
© Copyright 2023 - MUEK AB - Alla rättigheter reserverade
cross